Kort nieuws

Kort nieuws

Schoonmaak huis

Klanten met een Wet langdurige zorg-indicatie (Wlz) die thuis wonen, ontvangen vanaf 1 januari 2017 de huishoudelijke hulp vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo. Lees verder


Kort nieuws

Zorgkantoor behaalt Groene Vink

Eind februari 2016 reikte Zorginstituut Nederland bij zorgaanbieder Parnassia in Den Haag de Groene Vinken uit aan alle softwareleveranciers van zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoren die voldoen aan de nieuwste kwaliteitseisen. Lees verder


Back to Top ↑