Samen zorg verbeteren

Zorgkantoren Coöperatie VGZ is actief in de regio’s Midden-Brabant, Midden-Holland, Nijmegen, Noordoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, Waardenland en Noord-Holland Noord. Op deze pagina staan voorbeelden van wat hun inzet bijdraagt aan betere zorg.
Palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking

Stichting Prisma in Waalwijk, aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft het Kenniscentrum palliatieve zorg (KPZ) opgericht. Het biedt en ontwikkelt de best mogelijke palliatieve zorg, specifiek voor de mensen met een verstandelijke beperking. Hun behoefte aan palliatieve zorg kan immers afwijken van de behoeften van mensen uit de algemene bevolking.

Behoefte verder onderzoeken

Het KPZ is een academische werkplaats waar zorg, onderwijs en onderzoek worden gecombineerd. Het primair doel van het KPZ is het welzijn van de klant met een verstandelijke beperking te vergroten. Daarom wordt ook onderzoek gedaan naar wat de doelgroep nodig heeft.

Kwaliteit van leven

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak uitingsbeperkingen, waardoor klachten en behoeften minder duidelijk zijn. Ook wijken sommige problemen af bij deze mensen, zoals mobiliteitsproblemen, slikproblemen, slaapproblemen en epilepsie. De algemene palliatieve zorg kan dan niet of niet helemaal van toepassing zijn. Deze mensen hebben daarom een speciale aanpak nodig, wat weer tot speciale eisen leidt voor de zorgverleners. Het speciale karakter van de zorg voor deze doelgroep leidt onder andere tot het inzicht dat de zorg alleen goed gegeven kan worden als:
• de klant zo min mogelijk wordt verplaatst
• de klant zo veel mogelijk wordt omringd door bekenden
• passiviteit wordt geaccepteerd
• de symptoombestrijding wordt aangepast

Gecontracteerd

Zorgkantoren Coöperatie VGZ ondersteunt het initiatief tot het KPZ. Ook hebben onze zorgkantoren vanaf 2017 bij Prisma hospicebedden gecontracteerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze hospicebedden zijn niet alleen beschikbaar voor klanten van Prisma, maar ook voor andere zorgvragers. Kijk voor meer informatie over Prima op prismanet.nl

Tags:
Comments are closed.

Back to Top ↑